Kapitaaltekort grote banken 208 miljard

Ongeveer 100 van ‘s werelds grootste banken zouden medio 2012 in totaal 208,2 miljard euro hebben moeten aantrekken als de strengere bankenregels uit het zogenoemde Basel III-akkoord destijds waren ingevoerd.

View the Original article