Grote oliepijpleiding VS en Canada stap dichterbij

De aanleg van een grote oliepijpleiding van Canada naar de Verenigde Staten is een stap dichterbij gekomen, nadat de Amerikaanse overheid heeft geconcludeerd dat de impact op het klimaat van de pijpleiding minimaal zal zijn.

View the Original article