EU-akkoord over meer begrotingscontrole

Foto:  ANP

Het Europees Parlement, de EU-lidstaten onder voorzitterschap van Ierland en de Europese Commissie zijn het woensdag eens geworden over het zogenoemde ‘two pack’.

Het gaat om regelgeving over meer bevoegdheden voor de Europese Commissie over de begrotingen van EU-lidstaten. Het dagelijks bestuur van de EU kan al op basis van in het voorjaar ingediende begrotingsvoorstellen van de lidstaten met aanbevelingen komen.

Ook zijn in het ‘two pack’ de spelregels vastgelegd die gevolgd moeten worden als een land financiële steun ontvangt uit Europa. Steunprogramma’s voor onder meer Griekenland en Ierland werden ad hoc opgesteld, nu is de procedure duidelijker omschreven.

Toezegging

Het Europees Parlement wilde ook een toezegging dat er concreet werk zou worden gemaakt van zogenoemde euro-obligaties, oftewel het op Europees niveau gezamenlijk op de markt brengen van schuldpapier. Voor veel lidstaten, waaronder Nederland, ging dit veel te ver.

In het bereikte compromis is overeengekomen dat er een werkgroep komt die voor maart 2014 met zijn bevindingen komt over de wenselijkheid, risico’s en voorwaarden van het invoeren van deze zogeheten eurobonds.

Tevreden

Europarlementariër Corien Wortmann-Kool (CDA) zegt tevreden te zijn met het resultaat. “Dit aanvullende pakket maatregelen is een belangrijke versterking van het begrotingstoezicht op eurolanden die in de problemen dreigen te raken.”

Ook Bas Eickhout  (GroenLinks) is positief over het akkoord. aldus de Europarlementariër voor GroenLinks. “Deze begrotingsregels hebben meer oog voor de lange termijn. We moeten ons niet blindstaren op de beruchte drieprocentsnorm, maar economieën tijdig toekomstbestendig maken.”

Wel noemt Eickhout het teleurstellend dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt over de euro-obligaties.  “Het verlichten van de nog altijd torenhoge schuldenlast in veel eurolanden kan de Europese economie een nieuwe impuls geven. De lidstaten durven het helaas niet aan om het beste uit Europese samenwerking naar boven te halen.”

Door: ANP/NU.nl Deel: Tweet —

View the Original article